2004 – arta magazine / nr.11

”Arta” magazine / XXXI / nr.11 / 2004

Octavian Barbosa – Trienala de sculptura mică / Budapesta / 1984

Elena Hariga este o structură romantică a cărei echilibru stilistic este rezultatul unei exigențe interioare pentru care discreția și fervoarea, soliditatea construcției plastice și sobrietatea ideativă a sentimentelor nu sunt incompatibile. Zborul resimțit ca un moment esențial al catharsis-ului, expresie a unei eliberări și înlănțuiri, hieratismul tandru, grația, abia dezvăluită, nostalgia și bucuria înălțării ca și durerea căderii, sublimul conștiinței tragice a unui Icar, în timp și dincolo de timp, constituie numai unele din dominantele stilistice ale viziunii sale, remarcate cu multă căldură de critici străini ca Pierre Restany, Katalin Neray sau Georgio Segato.