dan grigorescu

DAN GRIGORESCU – ”Romania Libera” / 28 / 11 / 1983 (expoziție ”Simeza” 1983)

O adevărata revelație e sculptorița Elena Hariga. Artista e, înainte de toate, o excelentă cunoscătoare a exigențelor meșteșugului: modelajul ei e energic, suplu, expresiv, evocând o lume complexă a semnificațiilor formei. În aceeași măsură, însă, ea stăpânește și tehnica tăierii directe, știința organizării volumelor rămânând principala calitate a sculpturii ei. Monumentale prin savanta cumpănire a proporțiilor, lucrările ei par a descinde din străvechiul statuar greco-roman, așezându-se implicit, sub semnul suveran al rațiunii. Aspirând spre înalt, ca intr-un zbor, sau apropiate de pământ, sculpturile Elenei Hariga au o energie și un dinamism pe care ea le orientează spre incorporarea unor sensuri metaforice. Așa se explica de altminteri, adecvarea acestor lucrări, de reală prețiozitate tactilă, la sugerarea universului complex al poeziei lui Blaga. Expoziția de la ”Simeza” dă măsura unor însușiri artistice care ne obligă să urmărim cu luare aminte evoluția acestei personalități conturate cu claritate.